Mika-Bakt

Pridak AB

Utvecklingskonsult

Processoptimering

Produktuveckling

rep@pridak.se

+46 706 377 157

 

 

Mika-Bakt - AVbakt

 

Bilderna här är från en fettavskiljare vid en restaurang och visar hur bakterierna i Mika-Bakt på två månader löser/äter upp problemet.

 

  1. Från fettpropp till flöde på två månader
  2. Innan behandlingen inleddes var fettavskiljaren nästan helt igensatt av en fettpropp.
  3. Men redan efter två veckor med Mika-Bakt börjar man kunna se en utveckling i rätt riktning.
  4. Efter en och en halv månad är större delen av fettet upplöst.
  5. Och efter två månader är fettkakan helt borta och endast små klumpar fett återstår.

 

Så fungerar bakterierna

Bakterierna i Mika-Bakt sköter själva sin matlagning. De producerar enzymer, som spjälkar fett, stärkelse och proteiner till lagom stora munsbitar som de sedan äter upp. Restprodukten blir koldioxid och vatten.

Mika-Bakt löser upp/äter fett

På detta sätt skiljer sig Mika-Bakt radikalt från de på marknaden vanliga enzym-lösningarna. Dessa gör visserligen en del av arbetet – att slå sönder fettet, stärkelsen och proteinerna – men gör sedan inget åt dem. Det löser problemet lokalt, de upplösta ämnena spolas vidare. Men det finns fortfarande kvar och återförenar sig lätt till fast materia längre ner i systemet.

 

Enzymer flyttar med andra ord bara problemet, medan Mika-Bakt löser och äter upp det.

 

 

Fördelar med bakterier

Miljövänligt

Mika-Bakt/AVbakt är en mix av naturliga bakterier som finns i tarmarna, snälla jordbakterier och bakterier som naturligt förekommer i avloppsnät och pumpstationer.

 

Billigare

Mika-Bakt/AVbakt är arbetsbesparande, minskar haverier av pumpmekanik och eliminerar behovet av sug- och spolbilar. Pumpar och flottörer hålls rena och inga fetansamlingar bildas på eller runt väggarna i pumpstationer, vilket underlättar underhållet. Risken för stopp i avloppsnätet på grund av fettproppar elimineras.

 

Bättre arbetsmiljö

Mika-Bakt/AVbakt minskar väsentligt behovet av att arbeta nere i avloppssystemet, vilket minskar risken för fekala och orala sjukdomar liksom olycksrisken.

 

Pålitligare

Mika-Bakt/AVbakt minskar risken för stopp i avloppsledningar - och därigenom risken att till exempel behöva gräva upp vägar.

 

Patenterat

Mika-Bakt/AVbakt är utvecklad i Sverige och patenterad.

 

Pridak AB

Box 13113

250 13 Helsingborg

Org-nr:556911-3987

Copyright © All Rights Reserved