Verksamhet


Pridak AB erbjuder assistans och utveckling inom datoriserade system (linux / Unix) och automationslösningar.

Datakommunikationslösningar, kontrollrum, ledningscentraler och därtill hörande utrustningar.


Produktutveckling, produktförsäljning, processrelaterad utveckling och förbättring företrädesvis inom VA-sektorn..


Dator, elektronik-relaterad produktutveckling inom Flyg, Bil Båt jämte modell och

hobby segmenten för dessa områden.